Csoportos pontgyűjtés szabályzata

1) Családi pontgyűjtés

  a) Családi csoport létrehozása: családi csoportot bárki létrehozhat, aki rendelkezik egyéni aktív Ötpróba-regisztrációval (tehát a hozzá tartozó 1000 forintos díjat is befizette). A csoportot létrehozó felhasználó ezzel a csoport adminjává válik, amely többletjogosultságokat eredményez számára. Az admin jogkör lemondásáról kizárólag annak átruházásával nyílik lehetőség egy másik, szintén ugyanabban a családi csoportban szereplő tag számára – amennyiben utóbbi elfogadta és jóváhagyta a felkérést.
  b) Családi csoport neve: a csoport létrehozásakor választani kell települést, illetve egyedi nevet kell adni a csoportnak, amely nem lehet azonos már meglévő, aktív családi csoportok neveivel.
  c) Családi csoport létszáma: 3-12 fő, azzal, hogy a csoportnak legyen legalább egy nagykorú tagja, illetve valamennyi tag esetében előfeltétel az érvényes egyéni Ötpróba-regisztráció megléte.
  d) Csoporthoz való csatlakozás: kétféle módon történhet, az alábbiak szerint.
A csoport adminja által: a csoport adminja már létező Ötpróbázókat hívhat meg tagnak az e-mail címük alapján. A csatlakozásra felkért felhasználók a felkérés elfogadásával válnak a csoport tagjává. Egy felhasználó egyidőben csak egy családi csoport tagja lehet.
A csatlakozó tag által: bármelyik Ötpróba-felhasználó csatlakozhat már meglévő családi csoporthoz – amennyiben a csoport létszáma még nem érte el a maximális 12 főt –, a vonatkozó menüpontban való csoportkiválasztással. A csatlakozási kérelmet a csoport adminja hagyhatja jóvá: amennyiben jóváhagyja, a felhasználó a csoport tagjává válik.
  e) Pontgyűjtés: a csoport valamennyi tagja által egyénileg gyűjtött pontok összege adja meg a csoport összpontszámát.
  f) Családi csoport megszűnése: a csoport nem szüntethető meg addig, amíg legalább három tagja van. Amennyiben a csoport létszáma három fő alá csökken, a csoport automatikusan inaktívvá válik az összesítésekben.
  g) Családi csoportból való kilépés: a csoportból bármelyik tag önként kiléphet az admin jóváhagyása nélkül. Az így kilépő tag kilépés időpontjáig gyűjtött pontjai nem vesznek el, valamennyi a csoport összpontszámát gyarapítja a kilépést követően is, azonban a tag által a továbbiakban gyűjtött pontok már nem illetik meg a csoportot. A kilépő tag másik családi csoporthoz szabadon csatlakozhat.
h) Nyeremények: az Ötpróba eseménysorozat végén, 2020 júniusában díjazzuk az „Ötpróba 3 legsportosabb családját”.
I. helyezett: 150.000 forint értékű vásárlási utalvány,
II. helyezett: 100.000 forint értékű vásárlási utalvány,
III. helyezett: 50.000 forint értékű vásárlási utalvány.

i) Követelmények: valamennyi családi csoport kizárólag úgy vehet részt az „Ötpróba legsportosabb családja” címért zajló vetélkedésben – tehát nyereményben is úgy részesülhet –, ha a csoport összes tagja fejenként legalább 5 ponttal rendelkezik, illetve maga a csoport összpontszáma eléri a 20 egységet.

2) Iskolai pontgyűjtés

  a) Iskolai csoport létrehozása: iskolai csoportot érvényes Ötpróba-regisztrációval rendelkező nagykorú felhasználó hozhat létre az egyéni felhasználói fiókjába belépve, az erre vonatkozó felület kitöltésével. A pontgyűjtésben kizárólag közép- és felsőoktatási tanintézmények vehetnek részt. Az így létrehozott iskolai csoport adminját többletjogosultságok illetik meg a csoport működésével kapcsolatban.
  b) Iskolai csoport neve: a csoport létrehozásához a vonatkozó felület kitöltésekor meg kell adni többek között az iskola nevét és székhelyét is (kötelező elemek) – ezek alapján lesz megkülönböztetve más, hasonló nevű oktatási intézményektől.
c) Iskolai csoport létszáma: iskolai csoport legalább 10 fővel hozható létre, felső létszámlimit nincs.
d) Csoporthoz való csatlakozás: kétféle módon történhet, az alábbiak szerint.
• A csoport adminja által: a csoport adminja az Ötpróba adatbázisában szereplő valamennyi felhasználó közül bárkit kiválaszthat – ügyelve arra, hogy a felkérni kívánt személy az adott iskola tanulója vagy annak szülője, illetve dolgozója legyen –, és felkérheti őket a csatlakozásra a e-mail címük segítségével. A csatlakozásra felkért felhasználók a felkérés elfogadásával válnak a csoport tagjává. Egy felhasználó egyszerre csak egy iskolai csoport tagja lehet.
• A csatlakozó tag által: bármelyik Ötpróba-felhasználó (az adott iskola tanulója, annak szülője, illetve dolgozója) csatlakozhat már meglévő iskolai csoporthoz a vonatkozó menüpont legördülő sávjában szereplő tanintézmény kiválasztásával. A csatlakozási kérelmet a csoport adminja hagyhatja jóvá: amennyiben jóváhagyja, a felhasználó a csoport tagjává válik. Egy felhasználó egyszerre csak egy iskolai csoport tagja lehet.
  e) Pontgyűjtés: a csoport valamennyi tagja által egyénileg gyűjtött pontok összege adja meg a csoport összpontszámát.
  f) Iskolai csoport megszűnése: a csoport nem szüntethető meg addig, amíg legalább tíz tagja van. Amennyiben a csoport létszáma tíz fő alá csökken, a csoport automatikusan inaktívvá válik az összesítésekben, az addig gyűjtött pontjai nem vesznek el.
  g) Iskolai csoportból való kilépés: a csoportból bármelyik tag önként kiléphet (jellemzően iskolaváltás, elballagás, továbbtanulás eredményeként), az admin jóváhagyása nélkül. Az így kilépő tag kilépés időpontjáig gyűjtött pontjai nem vesznek el, valamennyi a csoport összpontszámát gyarapítja a kilépést követően is, azonban a tag által a továbbiakban gyűjtött pontok már nem illetik meg a csoportot. A kilépő tag másik iskolai csoporthoz szabadon csatlakozhat.
  h) Nyeremények: az Ötpróba eseménysorozat végén, 2020 júniusában díjazzuk az „Ötpróba 3 legsportosabb iskoláját”.
I. helyezett: 300.000 forint értékű vásárlási utalvány,
II. helyezett: 200.000 forint értékű vásárlási utalvány,
III. helyezett: 100.000 forint értékű vásárlási utalvány.
  i) Követelmények: valamennyi csoport kizárólag úgy vehet részt az „Ötpróba legsportosabb iskolája” címért zajló vetélkedésben – tehát nyereményben is úgy részesülhet helyezése függvényében –, ha a csoport összes tagja fejenként legalább 5 pontot gyűjt az adott naptári évben, illetve maga a csoport összpontszáma eléri az 50 egységet.

3) Munkahelyi pontgyűjtés

  a) Munkahelyi csoport létrehozása: munkahelyi csoportot bárki létrehozhat, aki rendelkezik egyéni aktív Ötpróba-regisztrációval (tehát a hozzá tartozó 1000 forintos díjat is befizette). A csoportot létrehozó felhasználó ezzel a csoport adminjává válik, amely többletjogosultságokat eredményez számára. Az admin jogkör lemondásáról kizárólag annak átruházásával nyílik lehetőség egy másik, szintén ugyanabban a munkahelyi csoportban szereplő tag számára – amennyiben utóbbi elfogadta és jóváhagyta a felkérést.
b) Munkahelyi csoportok megkülönböztetése: a csoport létrehozásához szükséges megadni a munkahely nevét és székhelyét (kötelező elemek) – ezek alapján lesz megkülönböztetve más, hasonló nevű munkahelyektől.
c) Munkahelyi csoport létszáma: munkahelyi csoport legalább 10 fővel hozható létre, felső létszámlimit nincs.
d) Csoporthoz való csatlakozás: kétféle módon történhet, az alábbiak szerint.
• A csoport adminja által: a csoport adminja az Ötpróba adatbázisában szereplő valamennyi felhasználó (jellemzően a munkahely alkalmazottjai, vezetői, illetve azok hozzátartozói, rokonai) közül bárkit kiválaszthat és felkérheti őket a csatlakozásra az e-mail címe segítségével. A csatlakozásra felkért felhasználók a felkérés elfogadásával válnak a csoport tagjává. Egy felhasználó egyszerre csak egy munkahelyi csoport tagja lehet.
• A csatlakozó tag által: bármelyik Ötpróba-felhasználó (jellemzően a munkahely alkalmazottjai, vezetői, illetve azok hozzátartozói, rokonai) csatlakozhat már meglévő munkahelyi csoporthoz a vonatkozó menüpont legördülő sávjában szereplő munkahely kiválasztásával. A csatlakozási kérelmet a csoport adminja hagyhatja jóvá: amennyiben jóváhagyja, a felhasználó a csoport tagjává válik. Egy felhasználó egyszerre csak egy munkahelyi csoport tagja lehet.
  e) Pontgyűjtés: a csoport valamennyi tagja által egyénileg gyűjtött pontok összege adja meg a csoport összpontszámát.
  f) Munkahelyi csoport megszűnése: a csoport nem szüntethető meg addig, amíg legalább tíz tagja van. Amennyiben a csoport létszáma tíz fő alá csökken, a csoport automatikusan inaktívvá válik, az addig gyűjtött pontjai nem vesznek el, de az inaktív időszak alatt a tagok által gyűjtött pontok nem gyarapítják tovább a csoport összpontszámát. A csoport létszáma amint újból eléri a tíz főt, a csoport újra aktívvá válik, tehát az a 10. fő belépése napjától a tagok által egyénileg szerzett pontok beszámítódnak a csoport összpontszámába.
g) Munkahelyi csoportból való kilépés: a csoportból bármelyik tag önként kiléphet (jellemzően munkahelyváltás eredményeként), az admin jóváhagyása nélkül. Az így kilépő tag kilépés időpontjáig gyűjtött pontjai nem vesznek el, valamennyi a csoport összpontszámát gyarapítja a kilépést követően is, azonban a tag által a továbbiakban gyűjtött pontok már nem illetik meg a csoportot. A kilépő tag másik munkahelyi csoporthoz szabadon csatlakozhat.
h) Nyeremények: az Ötpróba eseménysorozat végén, 2020 júniusában díjazzuk az „Ötpróba 3 legsportosabb munkahelyét”.
I. helyezett: 300.000 forint értékű vásárlási utalvány,
II. helyezett: 200.000 forint értékű vásárlási utalvány,
III. helyezett: 100.000 forint értékű vásárlási utalvány.
  i) Követelmények: valamennyi csoport kizárólag úgy vehet részt az „Ötpróba legsportosabb munkahelye” címért zajló vetélkedésben – tehát nyereményben is úgy részesülhet helyezése függvényében –, ha a csoport összes tagja fejenként legalább 5 pontot gyűjt az adott naptári évben, illetve maga a csoport összpontszáma eléri az 500 egységet.

A munkahelyi csoport összpontszáma a tagok által a csoportba adott pontok átlaga.
(Pl.: egy 12 tagú csoport tagjai összesen gyűjtöttek 93 pontot, akkor ez átlagban fejenként 7,75 értéket jelent)

4) Csoport pontgyűjtés

  a) Csoport létrehozása: csoportot (jellemzően baráti társaságok, szűkebb munkahelyi csoportok, sportegyesületek csapatai) érvényes Ötpróba-regisztrációval rendelkező felhasználó hozhat létre az egyéni felhasználói fiókjába belépve, az erre vonatkozó felület kitöltésével. Az így létrehozott közösségi csoport adminja a felületet kitöltő Ötpróba-felhasználó lesz, akit ezáltal többletjogosultságok illetnek meg a csoport működésével kapcsolatban.
  b) Közösségi csoport neve: a csoport létrehozásához szükséges felület kitöltésekor meg kell adni a közösség fantázianevét (kötelező elem), és települését.
  c) Közösségi csoport létszáma: közösségi csoport legalább 3 fővel hozható létre, a felső létszámlimit nincs.
  d) Csoporthoz való csatlakozás: kétféle módon történhet, az alábbiak szerint.
• A csoport adminja által: a csoport adminja az Ötpróba adatbázisában szereplő valamennyi felhasználó közül bárkit kiválaszthat és felkérheti őket a csatlakozásra az e-mail címe segítségével. A csatlakozásra felkért felhasználók a felkérés elfogadásával válnak a csoport tagjává. Egy felhasználó egyszerre csak egy közösségi csoport tagja lehet.
• A csatlakozó tag által: bármelyik Ötpróba-felhasználó csatlakozhat már meglévő csoporthoz a vonatkozó menüpont legördülő sávjában szereplő csoport kiválasztásával. A csatlakozási kérelmet a csoport adminja hagyhatja jóvá: amennyiben jóváhagyja, a felhasználó a csoport tagjává válik. Egy felhasználó egyszerre csak egy csoport tagja lehet.
  e) Pontgyűjtés: a csoport valamennyi tagja által egyénileg gyűjtött pontok összege adja meg a csoport összpontszámát.
  f) Közösségi csoport megszűnése: a csoport nem szüntethető meg addig, amíg legalább három tagja van. Amennyiben a csoport létszáma három fő alá csökken, a csoport automatikusan inaktívvá válik, az addig gyűjtött pontjai nem vesznek el, de az inaktív időszak alatt a tagok által gyűjtött pontok nem gyarapítják tovább a csoport összpontszámát. A csoport létszáma amint újból eléri a három főt, a csoport újra aktívvá válik, tehát az a 3. fő belépése napjától a tagok által egyénileg szerzett pontok beszámítódnak a csoport összpontszámába.
  g) Csoportból való kilépés: a csoportból bármelyik tag önként kiléphet az admin jóváhagyása nélkül. Az így kilépő tag kilépés időpontjáig gyűjtött pontjai nem vesznek el, valamennyi a csoport összpontszámát gyarapítja a kilépést követően is, azonban a tag által a továbbiakban gyűjtött pontok már nem illetik meg a csoportot. A kilépő tag másik közösségi csoporthoz szabadon csatlakozhat.
  h) Nyeremények: az Ötpróba eseménysorozat végén, 2020 júniusában díjazzuk az „Ötpróba 3 legsportosabb közösségét”.
I. helyezett: 150.000 forint értékű vásárlási utalvány,
II. helyezett: 100.000 forint értékű vásárlási utalvány,
III. helyezett: 50.000 forint értékű vásárlási utalvány.
  i) Követelmények: valamennyi csoport kizárólag úgy vehet részt az „Ötpróba legsportosabb közössége” címért zajló vetélkedésben – tehát nyereményben is úgy részesülhet helyezése függvényében –, ha a csoport összes tagja fejenként legalább 5 pontot gyűjt az adott naptári évben, illetve maga a csoport összpontszáma eléri a 20 egységet.