Á.Sz.F.

Az Ötpróba Általános Részvételi Szabályzata

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (1106 Budapest, Maglódi út 12/b), mint az Ötpróba szabadidősport-eseménysorozatot (a továbbiakban: Program) lebonyolító és koordináló projektiroda (a továbbiakban: Projektiroda) a Programra regisztráló személyeket (a továbbiakban: Ötpróbázó) az alábbiakról tájékoztatja:

I. Általános rendelkezések

 1. A regisztráció elküldésével az Ötpróbázó kijelenti, hogy a Projektiroda által koordinált Program jelen Részvételi Szabályzatát mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.
 2. A Programba történő regisztráció feltétele a 8. életév betöltése. 16 éven aluli kiskorú Ötpróbázó kizárólag törvényes képviselői hozzájárulásával regisztrálhat a Programra.
 3. Projektiroda a hiányosan vagy hibásan megadott regisztrációs adatokból eredő problémákért nem felel.
 4. A regisztráció akkor válik befejezetté, amikor a regisztrációs díjat Ötpróbázó megfizette, illetve, amikor a megfizetett regisztrációs díj összege számlánkon jóváírásra került.
 5. Ötpróbázó a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényeken az adott esemény saját részvételi szabályzatában foglaltaknak megfelelően vehet részt és gyűjthet Ötpróba-pontokat.
 6. Ötpróbázó tudomásul veszi, hogy Ötpróba-pontjai jóváírásának előfeltétele az egyes, eseménynaptárunkban szereplő rendezvényekre történő nevezés során megadott egyedi, Ötpróba-azonosítószáma. Ennek hiányában nincs lehetőség Ötpróba-pont jóváírásának.
 7. A Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényeken Ötpróbázó saját felelősségére vehet részt. Az eseménnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért Projektiroda, illetve az esemény szervezőjének felelőssége a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárt, kártérítésre nem kötelezhető. Ötpróbázó valamennyi, a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényen az adott esemény saját részvételi szabályzatában foglaltaknak megfelelően vehet részt, azzal kapcsolatban Projektiroda reklamációt nem fogad el.
 8. Valamennyi, a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvény szervezője fenntartja a jogot, hogy eseményének kiírását a rendezvényt megelőzően (szükség esetén közvetlenül a rajt előtt) módosítsa. Az esetleges módosítások által okozott kárért Projektiroda felelősségre nem vonható.
 9. A jelen általános részvételi szabályok az egyes hivatalos Ötpróba események egyedi szabályaival együttesen érvényesek, amelyet az adott események kiírásai tartalmaznak.

II. 1. Pontszámítás

 1. Ötpróbázó az Ötpróba hivatalos eseménynaptárába felvételt nyerő rendezvényeken szerezhet Ötpróba-pontokat az alábbi táblázatban szereplő távok, az adott esemény szervezője által (esetlegesen) meghatározott, szintidőn belül történő teljesítésével:
  SPORTÁG
  hosszú táv

  pont

  közepes táv

  pont

  rövid táv

  pont

  futás
  21,095 km 4 10 km 2 5-7 km 1

  országúti kerékpározás
  100 km 4 50 km 2 25-30 km 1

  hegyi kerékpározás
  50 km 4 25 km 2

  úszás
  5,2 km 4 2,5 km 2 1,5 km 1

  kajak-kenu, evezés, sárkányhajó, SUP
  30-35 km 4 10-15 km 2 5 km 1

  túrázás
  30-35 km 4 15-20 km 2 10 km 1

  TRIATLON


  úszás


  kerékpár


  futás


  pont


  hosszú táv

  3,8 km

  180 km

  42 km

  6


  középtáv

  1,9 km

  90 km

  21 km

  5


  rövidtáv

  1,5 km

  40 km

  10 km

  4


  sprinttáv

  0,75 km

  20 km

  5 km

  3

   

 2. A 15 év alatti (junior) és a 60 év feletti (senior) teljesítőknek, illetve a mozgáskorlátozott sportolóknak a rövid táv teljesítéséért 1 helyett 2, a közepes táv teljesítéséért 2 helyett 4, míg a hosszú táv teljesítéséért 4 helyett 6 pont jár.
 3. A hosszú távok feletti távok teljesítéséért több pont jár: +30% esetén 4 helyett 5 pont, +50% esetén 6 pont. Ezen kívül eseményenként előfordulhatnak olyan távok, amelyek nem illeszkednek az 1. pontban meghatározott ponttáblázatba. Ezek többnyire a közepes, illetve a hosszú távok közötti távok, amelyeket bizonyos rendezvények tekintetében a szervezőkkel történt egyeztetést követően +1, azaz összesen 3 ponttal jutalmazunk. Felhívjuk a Tisztelt Ötpróbázók figyelmét arra, hogy megszerezhető pontokról mindig szíveskedjenek az adott eseményt megelőzően tájékozódni akár a honlapunkon elérhető eseménynaptárban, akár a rendezvény nevezési felületén!
 4. A táblázatban szereplő távok és pontok tájékoztató jellegűek, amelyek eseményenként – minimális mértékben – változhatnak. Kérjük, mindig időben tájékozódjon a rendezvények előtt honlapunkon az adott eseményhez tartozó távokról és azok teljesítéséért járó pontszámokról!
 5. Az Ötpróba-eseményeken gyűjtött pontok jóváírása az esemény befejezését követően történik meg, lehetőség szerint minél hamarabb, az adott rendezvény szervezői által részünkre megküldött adattáblázat alapján. A pontjóváírás időpontja eseményenként eltérő lehet, és arról minden alkalommal értesítő e-mailban tájékoztatjuk az Ötpróbázókat. Ezzel kapcsolatban kérjük szíves türelmüket!
 6. A váltóban teljesíthető Ötpróba-pontszerző távok lehetőségét valamennyi érintett esemény tekintetében külön jelezzük – amelyik esemény vonatkozásában nem lett jelezve, ott az egyéni teljesítés kivételével nincs lehetőségünk pontjóváírásra.
 7. Az egyes eseményeket követően a Projektiroda eredménylistát nem készít, illetve tesz közzé. Projektiroda kizárólag Ötpróbázó adott, az Ötpróba hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényén történő, szervező részvételi szabályzatában esetlegesen meghatározott, adott távra vonatkozó szintidőn belül történő teljesítését rögzíti, illetve ez alapján írja jóvá részére Ötpróba-pontjait.
 8. A Program eseményein gyűjtött pontok jóváírásával kapcsolatban felmerülő problémák vonatkozásában honlapunkon (hu) keresztül, az Üzenőfal menüponton belül, az adott esemény, illetve az ott teljesített táv kiválasztásával van lehetőség jelezni azt.

II. 2. GEOGO-VIRTUÁLIS PONTGYŰJTÉS

1) 2021. január 1. napjától az Ötpróba szabadidősport-eseménysorozat keretein belül lehetőség nyílik virtuális pontgyűjtésre az alábbiak szerint:

 1. a) kizárólag az Ötpróba hivatalos virtuális eseménynaptárában szereplő virtuális rendezvényen, illetve útvonalakon nyílik pontszerzésre lehetőség,
 2. b) az Ötpróba hivatalos virtuális naptárában szereplő eseményekre jelentkezni kizárólag a huoldalon keresztül lehetséges. A GeoGO webalkalmazásra feltöltött virtuális eseményeken, illetve útvonalakon történő részvétel előfeltétele a GeoGO oldalon való díjmentes egyszeri regisztráció.
 3. c) A Program során gyűjthető pontok száma:
  • A Programban 2021. január 1. napjától március 31. napjáig egy naptári hónapban összesen legfeljebb 6 Ötpróba pont volt gyűjthető felhasználónként,
  • április 1. napjától április 30. napjáig összesen 8 pont gyűjthető a Programban felhasználónként,
  • május 1. napjától május 31. napjáig szintén 8 pont gyűjthető felhasználónként azzal, hogy amennyiben a teljesítések között található a GeoGO oldalra feltöltött vízitúra útvonal is, így ezen teljesítésért járó pont vagy pontok mellé a felhasználó +2 ponttal gazdagodik.
  • A havonta összesen megszerezhető, fentebb részletezett pontszámokba beleszámít beleszámít a jelen szabályzat II.3. pontjában meghatározott Ötpróba-Maradj Fitten program során teljesített útvonalakért járó pontszám is.
 1. d) amennyiben az Ötpróbázó az adott naptári hónapban több mint 8 pontot gyűjt virtuális eseményeken, a pontok jóváírásának sorrendje igazodik a virtuális események időpontjai sorrendjéhez.

2) A virtuális pontszerzés lehetősége (ide értve az Ötpróba-Maradj Fitten Teljesítések útvonalait is) párhuzamosan fennáll az Ötpróba hagyományos eseménynaptárában felsorolt rendezvényeken történő részvétel mellett is.

II. 3. ÖTPRÓBA-MARADJ FITTEN TELJESÍTÉSEK

 1. Az Ötpróba-Maradj Fitten Teljesítések nevű program (a továbbiakban: Program) az Ötpróba szabadidősport-eseménysorozat része, amelynek keretein belül a regisztrált Ötpróba-felhasználók a hagyományos, az Ötpróba-eseménynaptárában szereplő rendezvények mellett virtuális útvonalakon történő, egyéni teljesítések által is gyarapíthatják Ötpróba-pontjaik számát.
 2. A Programban kizárólag regisztrált, Ötpróba-azonosítószámmal rendelkező felhasználók vehetnek részt. Az Ötpróba-azonosítószámok megadására a felhasználó GeoGo-profiljában az Adatmódosítás menüpont alatt van lehetőség. Ennek hiányában a teljesítésért járó Ötpróba-pontok jóváírása nem lehetséges.
 3. A Programban történő részvétel díjmentes, amely azonban nem érinti az Ötpróba szabadidősport-sorozat egyszeri 1000 forintos regisztrációs díját.
 4. A Program keretein belül üzemeltetett virtuális útvonalak a huoldalon keresztül érhetők el, az Ötpróba-Maradj Fitten Teljesítések menüpont alatt. Kizárólag az ott található útvonalak teljesítéséért jár Ötpróba-pont, távtól függően, az útvonal adatlapjában meghatározott mennyiségben.
 5. A Program útvonalain történő teljesítéshez az Ötpróba-regisztráción túlmenően szükséges a huoldalon való regisztráció is, továbbá a honlapon található általános tudnivalók valamint technikai információk nevű dokumentumokban foglaltak figyelembe vétele.
 6. A Program során gyűjthető pontok száma:
  1. A Programban 2021. január 1. napjától március 31. napjáig egy naptári hónapban összesen legfeljebb 6 Ötpróba pont volt gyűjthető felhasználónként,
  2. 2021. április 1. napjától április 30. napjáig összesen 8 pont gyűjthető a Programban felhasználónként,
  3. 2021. május 1. napjától május 31. napjáig szintén 8 pont gyűjthető felhasználónként azzal, hogy amennyiben a teljesítések között található a GeoGO oldalra feltöltött vízitúra útvonal is, így ezen teljesítésért járó pont vagy pontok mellé a felhasználó +2 ponttal gazdagodik.
  4. A havonta összesen megszerezhető, fentebb részletezett pontszámokba beleszámít a jelen szabályzat előző, II.2. pontjában meghatározott GeoGO-Virtuális pontgyűjtés útvonalain történt teljesítések során megszerzett pontok is.
 7. A Program során ugyanazon naptári hónapban ugyanazon az útvonalon összesen – tehát nem sportáganként – csak egy teljesítést fogadunk el, és írunk jóvá érte Ötpróba-pontot vagy pontokat. Körpálya esetében egy kör minősül egy teljesítésnek, tehát több kör teljesítése esetén sem számolunk el több Ötpróba-pontot a felhasználó számára, mint amennyi egy kör teljesítéséért járna.
 8. A Programhoz tartozó útvonalak közül azok, amelyek futás sportágra lettek hitelesítve, túrázva is teljesíthetők. A két sportág elhatárolásához a kiindulópont és a végpont között megtett teljesítés időtartama alapján a rendszer által kiszámított átlagsebességet vesszük alapul: 6 km/órás, illetve ennél gyorsabb átlagsebesség felett futásnak, míg ez alatt túrának minősül a teljesítés. A 16 km/órás átlagsebesség felett teljesített futást nem fogadjuk el sikeres teljesítésként, így azért Ötpróba-pont sem jár. Túra esetében a pontszámítás kapcsán az Ötpróba részvételi szabályzatában meghatározott táblázat a mérvadó a következők szerint: 5-14 km / 1 pont, 15-20 km / 2 pont, 21-29 km / 3 pont, 30-35 km / 4 pont, 36-49 km / 5 pont, 50 km felett 6 pont. Az egyes útvonalak teljesítéséért járó pontszámok az adott útvonal nehézségi szintjétől függően változhatnak és eltérhetnek az itt meghatározottaktól.
 9. A Programban teljesített útvonalak kapcsán kizárólag a huoldalon keresztül történt teljesítéseket fogadjuk el, Ötpróba-pontok is kizárólag ebben az esetben járnak. Amennyiben egy felhasználó a technikai információkban található követelményeknek nem tett eleget, és teljesítése nem került rögzítésre az ott meghatározott módon, úgy az Ötpróba sem tudja azt sikeres teljesítésként elfogadni, így Ötpróba-pont sem jár érte.

III. Jutalmak, díjak

 1. A pontgyűjtés eredménye a
  garantált jutalmak megszerzése az alábbi táblázat alapján:

  15 pont logózott baseball sapka
  25 pont logózott póló
  40 pont logózott hátizsák
  60 pont logózott melegítő*

  * Feltétele: legalább öt különböző sportágban történő pontgyűjtés (2 melegítő esetén melegítőnkénti 60 pontonként szükséges abszolválni 5 különböző sportágban legalább két teljesítést – módosítva: 2020. február 10.)

 2. A pontgyűjtés időszaka: 2017. április 8. napjától a tokiói nyári olimpiai játékok kezdetéig. Pontgyűjtésre a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényeken van lehetőség. Az eseménynaptár naptári évenként változik, kérjük, szíveskedjenek időben tájékozódni a következő évre vonatkozó pontgyűjtő eseményekről! Mivel a Program 2017. április 8-tól 2021 júniusáig tart, ennek megfelelően a pontgyűjtés sem naptári évekre vonatkozik, hanem a Program teljes időtartamára.
 3. 60 pontelérése után a pontgyűjtés folytatódik:
  75, 85, 100 és
  120 pontok után a nyereménytáblázatban foglaltaknak megfelelő
  garantált jutalmak kerülnek újra kiosztásra.
 4. Jutalmak átvétele: a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott, összegyűjtött pontok után járó garantált jutalmak átvételére hétköznapokon 8:00 és 17:00 óra között a 1106 Budapest, Maglódi út 12/a alatt található projektirodában van lehetőség, illetve az aktuális eseménynaptárban szereplő rendezvényeken – utóbbiak pontos időpontjairól, valamint helyszíneiről minden esetben e-mailben értesítjük az érintetteket.
 5. Valamennyi megszerzett 60 pont után jár az Ötpróbázó részére egy ún. Olimpiai Sorsjegy, amennyiben 60 pontonként legalább 5 különböző sportágban is történik pontszerzés. Szervezők nem vizsgálják, hogy a sportágak abszolválása mikor történt, csupán azt, hogy sorsjegyenként megtörtént-e öt különböző sportágban a sorsjegyek számával megegyező számú teljesítés.
 6. A jelen fejezet 6. pontjában meghatározott sorsjegyek a 2020. évi tokiói olimpiai játékok helyett (a koronavírus-járvány következtében) a 2022. évi pekingi téli olimpiai játékokon nézőként történő részvétel jogát biztosítják az öt kategóriagyőztes (legtöbb pontot szerző 60 év alatti és feletti női, valamint férfi, illetve a legtöbb pontot gyűjtő fogyatékkal élő Ötpróbázó) mellett 19 olyan szerencsés Ötpróbázó részére, akik legalább egy Olimpiai Sorsjeggyel rendelkeztek a Program lezárásának időpontjában (az egy évvel elhalasztott 2021. évi tokiói olimpiai játékok kezdőnapját megelőző hónap utolsó napja), és a hivatalos, közjegyző jelenlétében, illetve közreműködésével lebonyolított, későbbi időpontban meghatározott sorsolásan kisorsolásra kerülnek.
 7. A pekingi olimpiai utazás a retúr repülőjegyeket, a szállást, teljes ellátást és belépőket is tartalmaz a különböző sporteseményekre. Vis major esetében az olimpiai utazást módosíthatja a Szervező.

IV. Regisztrációs díj

 1. A Program regisztrációs díja egyszeri bruttó 1.000,- Ft, amely megfizetése az eseménysorozat teljes, a tokiói nyári olimpiai játékok kezdetéig terjedő időszakára részvételt biztosít.
 2. A regisztrációs díj megfizetése két módon lehetséges: online bankkártyával,illetve banki átutalással.A regisztráció véglegesítésének előfeltétele a regisztrációs díj megfizetése. A tranzakció akkor válik befejezetté, amikor az összeg jóváírásra került számlánkon – banki átutalás esetén ez több napot is igénybe vehet. A jóváírásnak az első regisztráció megtörténtétől számított 14 napon belül legkésőbb realizálódnia kell, ellenkező esetben az Ötpróbázó fiókja, illetve az általa az addig eltelt időszakban gyűjtött pontszámok törlésre kerülnek.
 3. A regisztrációs díj visszafizetése nem áll Projektiroda módjában.

V. Barion fizetés

Elfogadó neve: Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.

1106 Budapest, Maglódi út 12/b
E-mail: info@otprobatokioba.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-994624

Adószám: 24186731-2-42

Bankkártyával történő fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása:

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan regisztrálhat az Ötpróba programra. A regisztráció lépéseinek megtétele után lehet az egyszeri tagsági díjat megfizetni, az oldal közepén a “1.000 FT EGYSZERI REGISZTRÁCIÓS DÍJ BEFIZETÉS” gombra kattintással , ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Regisztrálóinknak és nevezőinknek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál a “Bankkártya vagy Barion egyenleg” feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz, jelen esetben regisztrációhoz, illetve nevezéshez.

Az adatvédelem és az adatkezelés biztonsága:

Az Ön személyes adatainak védelme a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

VI. A Részvételi Szabályzat Érvényessége

Jelen részvételi szabályzat visszavonásig érvényes. A Projektiroda fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ötpróbázók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Projektiroda a jelen Szabályzat súlyos megsértésének megállapítása esetén ezen okból az Ötpróbázót a Programból kizárhatja.