Á.Sz.F.

Az Ötpróba Általános Részvételi Szabályzata

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (1106 Budapest, Maglódi út 12/b), mint az Ötpróba szabadidősport-eseménysorozatot (a továbbiakban: Program) lebonyolító és koordináló projektiroda (a továbbiakban: Projektiroda) a Programra regisztráló személyeket (a továbbiakban: Ötpróbázó) az alábbiakról tájékoztatja:

I. Általános rendelkezések

 1. A regisztráció elküldésével az Ötpróbázó kijelenti, hogy a Projektiroda által koordinált Program jelen Részvételi Szabályzatát mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.
 2. A Programba történő regisztráció feltétele a 8. életév betöltése. 16 éven aluli kiskorú Ötpróbázó kizárólag törvényes képviselői hozzájárulásával regisztrálhat a Programra.
 3. Projektiroda a hiányosan vagy hibásan megadott regisztrációs adatokból eredő problémákért nem felel.
 4. A regisztráció akkor válik befejezetté, amikor a regisztrációs díjat Ötpróbázó megfizette, illetve, amikor a megfizetett regisztrációs díj összege számlánkon jóváírásra került.
 5. Ötpróbázó a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényeken az adott esemény saját részvételi szabályzatában foglaltaknak megfelelően vehet részt és gyűjthet Ötpróba-pontokat.
 6. Ötpróbázó tudomásul veszi, hogy Ötpróba-pontjai jóváírásának előfeltétele az egyes, eseménynaptárunkban szereplő rendezvényekre történő nevezés során megadott egyedi, Ötpróba-azonosítószáma. Ennek hiányában nincs lehetőség Ötpróba-pont jóváírásának.
 7. A Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényeken Ötpróbázó saját felelősségére vehet részt. Az eseménnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért Projektiroda, illetve az esemény szervezőjének felelőssége a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárt, kártérítésre nem kötelezhető. Ötpróbázó valamennyi, a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényen az adott esemény saját részvételi szabályzatában foglaltaknak megfelelően vehet részt, azzal kapcsolatban Projektiroda reklamációt nem fogad el.
 8. Valamennyi, a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvény szervezője fenntartja a jogot, hogy eseményének kiírását a rendezvényt megelőzően (szükség esetén közvetlenül a rajt előtt) módosítsa. Az esetleges módosítások által okozott kárért Projektiroda felelősségre nem vonható.
 9.  A jelen általános részvételi szabályok az egyes hivatalos Ötpróba események egyedi szabályaival együttesen érvényesek, amelyet az adott események kiírásai tartalmaznak.

II. 1. Pontszámítás

 1. Ötpróbázó az Ötpróba hivatalos eseménynaptárába felvételt nyerő rendezvényeken szerezhet Ötpróba-pontokat az alábbi táblázatban szereplő távok, az adott esemény szervezője által (esetlegesen) meghatározott, szintidőn belül történő teljesítésével:
  SPORTÁG
  hosszú táv

  pont

  közepes táv

  pont

  rövid táv

  pont

  futás
  21,095 km 4 10 km 2 5-7 km 1

  országúti kerékpározás
  100 km 4 50 km 2 25-30 km 1

  hegyi kerékpározás
  50 km 4 25 km 2

  úszás
  5,2 km 4 2,5 km 2 1,5 km 1

  kajak-kenu, evezés, sárkányhajó, SUP
  30-35 km 4 10-15 km 2 5 km 1

  túrázás
  30-35 km 4 15-20 km 2 10 km 1

   

  TRIATLON


  úszás


  kerékpár


  futás


  pont


  hosszú táv

  3,8 km

  180 km

  42 km

  6


  középtáv

  1,9 km

  90 km

  21 km

  5


  rövidtáv

  1,5 km

  40 km

  10 km

  4


  sprinttáv

  0,75 km

  20 km

  5 km

  3

   

 2. A 15 év alatti (junior) és a 60 év feletti (senior) teljesítőknek, illetve a mozgáskorlátozott sportolóknak a rövid táv teljesítéséért 1 helyett 2, a közepes táv teljesítéséért 2 helyett 4, míg a hosszú táv teljesítéséért 4 helyett 6 pont jár.
 3. A hosszú távok feletti távok teljesítéséért több pont jár: +30% esetén 4 helyett 5 pont, +50% esetén 6 pont. Ezen kívül eseményenként előfordulhatnak olyan távok, amelyek nem illeszkednek az 1. pontban meghatározott ponttáblázatba. Ezek többnyire a közepes, illetve a hosszú távok közötti távok, amelyeket bizonyos rendezvények tekintetében a szervezőkkel történt egyeztetést követően +1, azaz összesen 3 ponttal jutalmazunk. Felhívjuk a Tisztelt Ötpróbázók figyelmét arra, hogy megszerezhető pontokról mindig szíveskedjenek az adott eseményt megelőzően tájékozódni akár a honlapunkon elérhető eseménynaptárban, akár a rendezvény nevezési felületén!
 4. A táblázatban szereplő távok és pontok tájékoztató jellegűek, amelyek eseményenként – minimális mértékben – változhatnak. Kérjük, mindig időben tájékozódjon a rendezvények előtt honlapunkon az adott eseményhez tartozó távokról és azok teljesítéséért járó pontszámokról!
 5. Az Ötpróba-eseményeken gyűjtött pontok jóváírása az esemény befejezését követően történik meg, lehetőség szerint minél hamarabb, az adott rendezvény szervezői által részünkre megküldött adattáblázat alapján. A pontjóváírás időpontja eseményenként eltérő lehet, és arról minden alkalommal értesítő e-mailban tájékoztatjuk az Ötpróbázókat. Ezzel kapcsolatban kérjük szíves türelmüket!
 6. A váltóban teljesíthető Ötpróba-pontszerző távok lehetőségét valamennyi érintett esemény tekintetében külön jelezzük – amelyik esemény vonatkozásában nem lett jelezve, ott az egyéni teljesítés kivételével nincs lehetőségünk pontjóváírásra.
 7. Az egyes eseményeket követően a Projektiroda eredménylistát nem készít, illetve tesz közzé. Projektiroda kizárólag Ötpróbázó adott, az Ötpróba hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényén történő, szervező részvételi szabályzatában esetlegesen meghatározott, adott távra vonatkozó szintidőn belül történő teljesítését rögzíti, illetve ez alapján írja jóvá részére Ötpróba-pontjait.
 8. A Program eseményein gyűjtött pontok jóváírásával kapcsolatban felmerülő problémák vonatkozásában honlapunkon (otprobatokioba.hu) keresztül, az Üzenőfal menüponton belül, az adott esemény, illetve az ott teljesített táv kiválasztásával van lehetőség jelezni azt.

II. 2. VIRTUÁLIS PONTGYŰJTÉS

1) 2020. május 15. napjától az Ötpróba szabadidősport-eseménysorozat keretein belül lehetőség nyílik a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennállta alatt virtuális pontgyűjtésre az alábbiak szerint:

a) a veszélyhelyzet fennállta alatt futás, túra és országúti kerékpár sportágakban havonta sportáganként egy-egy, kizárólag az Ötpróba hivatalos eseménynaptárában szereplő virtuális rendezvényen pontszerzésre van lehetőség,

b) a virtuális eseményeket szervezők kötelesek lehetőséget biztosítani az Ötpróbázó részére az egyedi, Ötpróba-azonosítószáma megadására online nevezési felületén, amely segítségével a teljesítést követően, a megkapott eredménylista alapján elért pontszámát jóváírjuk számára,

c) az Ötpróbázó havonta legfeljebb 4 pontot gyűjthet virtuális teljesítései által,

d) amennyiben az Ötpróbázó az adott naptári hónapban több mint 4 pontot gyűjt virtuális eseményeken, a pontok jóváírásának sorrendje igazodik a virtuális események időpontjai sorrendjéhez,

e) az Ötpróbázó havonta virtuálisan gyűjtött pontjait legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig írjuk jóvá.

2) A virtuális pontszerzés lehetősége a hazai szabadidősport-rendezvények megtartását újra engedélyező kormányrendelet kihirdetésének napján megszűnik.

II. 3. MARADJ FITTEN! PROGRAM

1) 2020. június 19. napjától 2020. augusztus 15. napjáig a Maradj Fitten! program keretein belül lehetőség nyílik Ötpróba-pontok gyűjtésére az alábbiak szerint:
a) a Maradj Fitten! program keretein belül futás, túra és országúti kerékpár sportágakban havonta összesen 4 Ötpróba-pontot lehet gyűjteni (tehát nem sportáganként, hanem összesen),
b) a Maradj Fitten! program nevezési felületén a programot szervezők kötelesek lehetőséget biztosítani az Ötpróbázó részére az egyedi, Ötpróba-azonosítószáma megadására, amely segítségével a teljesítést követően, a megkapott eredménylista alapján elért pontszámát jóváírjuk számára – az Ötpróba kizárólag az azonosítószámukat megadó Ötpróbázók teljesítéseit követően ír jóvá pontot,
c) amennyiben az Ötpróbázó az adott naptári hónapban több mint 4 pontot gyűjt a Maradj Fitten! program eseményein, a pontok jóváírásának sorrendje igazodik az események időpontjai sorrendjéhez,
d) az Ötpróbázó havonta gyűjtött Maradj Fitten!-pontjait legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig írjuk jóvá.

 

III. Jutalmak, díjak

 1. A pontgyűjtés eredménye a
  garantált jutalmak megszerzése az alábbi táblázat alapján:

  15 pont logózott baseball sapka
  25 pont logózott póló
  40 pont logózott hátizsák
  60 pont logózott melegítő*

  * Feltétele: legalább öt különböző sportágban történő pontgyűjtés.

 2. A pontgyűjtés időszaka: 2017. április 8. napjától a tokiói nyári olimpiai játékok kezdetéig. Pontgyűjtésre a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényeken van lehetőség. Az eseménynaptár naptári évenként változik, kérjük, szíveskedjenek időben tájékozódni a következő évre vonatkozó pontgyűjtő eseményekről! Mivel a Program 2017. április 8-tól 2021 júniusáig tart, ennek megfelelően a pontgyűjtés sem naptári évekre vonatkozik, hanem a Program teljes időtartamára.
 3. 60 pont elérése után a pontgyűjtés folytatódik:
  75, 85, 100 és
  120 pontok után a nyereménytáblázatban foglaltaknak megfelelő
  garantált jutalmak kerülnek újra kiosztásra.
 4. Jutalmak átvétele: a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott, összegyűjtött pontok után járó garantált jutalmak átvételére hétköznapokon 8:00 és 17:00 óra között a 1106 Budapest, Maglódi út 12/a alatt található projektirodában van lehetőség, illetve az aktuális eseménynaptárban szereplő rendezvényeken – utóbbiak pontos időpontjairól, valamint helyszíneiről minden esetben e-mailben értesítjük az érintetteket.

IV. Regisztrációs díj

 1. A Program regisztrációs díja egyszeri bruttó 1.000,- Ft, amely megfizetése az eseménysorozat teljes, a tokiói nyári olimpiai játékok kezdetéig terjedő időszakára részvételt biztosít.
 2. A regisztrációs díj megfizetése két módon lehetséges: online bankkártyával,illetve banki átutalással.A regisztráció véglegesítésének előfeltétele a regisztrációs díj megfizetése. A tranzakció akkor válik befejezetté, amikor az összeg jóváírásra került számlánkon – banki átutalás esetén ez több napot is igénybe vehet. A jóváírásnak az első regisztráció megtörténtétől számított 14 napon belül legkésőbb realizálódnia kell, ellenkező esetben az Ötpróbázó fiókja, illetve az általa az addig eltelt időszakban gyűjtött pontszámok törlésre kerülnek.
 3. A regisztrációs díj visszafizetése nem áll Projektiroda módjában.

V. Barion fizetés

Elfogadó neve: Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.

1106 Budapest, Maglódi út 12/b
E-mail: info@otprobatokioba.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-994624

Adószám: 24186731-2-42

Bankkártyával történő fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása:

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan regisztrálhat az Ötpróba programra. A regisztráció lépéseinek megtétele után lehet az egyszeri tagsági díjat megfizetni, az oldal közepén a “1.000 FT EGYSZERI REGISZTRÁCIÓS DÍJ BEFIZETÉS” gombra kattintással , ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Regisztrálóinknak és nevezőinknek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál a “Bankkártya vagy Barion egyenleg” feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz, jelen esetben regisztrációhoz, illetve nevezéshez.

Az adatvédelem és az adatkezelés biztonsága:

Az Ön személyes adatainak védelme a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

VI. A Részvételi Szabályzat Érvényessége

Jelen részvételi szabályzat visszavonásig érvényes. A Projektiroda fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ötpróbázók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Projektiroda a jelen Szabályzat súlyos megsértésének megállapítása esetén ezen okból az Ötpróbázót a Programból kizárhatja.